top of page
luchtfoto plattegrond Hertsberge Oostkamp

De geschiedenis van onze vereniging

 

De eerste stappen

SKD is ontstaan onder impuls van de E.H. Jos Wardenier en Willem Lenaers.

 

Pastoor Wardenier was afkomstig van Zwevezele, waar hij tevens de drijvende kracht is geweest bij de oprichting van de voetbalploeg Zwevezele. Willem Lenaers stelde het eerste voetbalterrein ter beschikking. Hij was tevens der lokaalhouder. Desbetreffende geschiedenis is wel terug te vinden uit de geschriften van W.Lenaerts, die alles trouw heeft bijgehouden. Zijn opvolger als secretaris was M. Declercq.

 

Er werd toentertijd beslist om met een voetbalploeg te starten in het K.V.S. Verbond. (Katholieke voetbalsport). De meeste deelnemende ploegen waren Oost-Vlaamse ploegen.

In het jaar 1964 werd in café “Den Hollander” een vergadering gehouden om een bestuursploeg op te richten en het volgende kwam uit de bus:

 • ProostE.H. Jos Wardenier

 • Ere-Voorzitter: Aybert Rapaert de Grass

 • Voorzitter: André Fiers

 • Ondervoorzitters:André Ombregt - Omer Chlarie

 • Schrijver-schatbewaarder: Willem Lenaerts

 • Technisch raadgever: Orsom Derudder

 • Uitrusting en materieel: Jozef Van Craeymeersch

 • Raadsleden: Georges Dedeyne - Georges Kerckaert - Valère Vanhollebeke

Het eerste terrein langs de Breeweg werd gratis ter beschikking gesteld door W.Lenaers (waar nu de woningen van Johan en Daniël Verhegghe staan). Het tweede terrein, eveneens langs de Breeweg (tevens het huidige terrein) werd ter beschikking gesteld van Aybert Rapaert de Grass.

De aansluiting bij de K.B.V.B en de oprichting van een VZW

In het jaar 1968 werd beslist het K.V.S. te verlaten en om zich aan te sluiten bij de KBVB (Koninklijke Belgische voetbalbond). Er waren echter onmiddellijk problemen omdat het bestaande terrein te smal was om aan te treden bij de KBVB. Er werd een terrein gehuurd van de heer Verhegge. Er was onmiddellijk werk op de plank …

Er werd uitgekeken naar een alternatief, dat uiteindelijk gevonden werd bij Mevrouw Vandewiele.

Op 17 oktober 1968 werd de VZW Sportkring Dennenheem opgericht, met zetel te Herstberge, Proosdijstraat 33. Leden van de eerste beheerraad waren:

 • Voorzitter: André Fiers

 • Ondervoorzitter: Omer Chlarie

 • Secretaris/Penningmeester: Willem Lenaerts

 • Raadsleden:Orson Derudder - Michel Declerck

 • Leden: Urbain Fiers - Sylvère Desoete - Georges Dedeyne - Valère Vanhollebeke - Adriaan Olevier

Bestuurswissels

Na veel goede en minder goede verrichtingen werd einde jaren ’70 uitgekeken naar enkele nieuwe elementen in het bestuur. Van de stichters waren immers reeds enkele mensen aan een gezegende leeftijd gekomen en/of (jammerlijk) overleden.

Daarom werd beslist een nieuw bestuur en een nieuwe beheerraad in te richten: Dit gebeurde in mei 1981 en verscheen in het staatsblad van 31.12.1981. Het nieuwe bestuur werd als volgt vastgelegd :

 • Voorzitter: Willem Lenaerts

 • Ondervoorzitter: Jean-Pierre Van Eeghem

 • Secretaris/penningmeester: Michel Declerck

 • Beheerders: Orsom Derudder - André Vandaele

 

Ook waren enkele oud-spelers van het eerste uur het bestuur komen versterken.Hier enkele namen, sorry als er iemand vergeten werd : Marcel Bonne, Christiaan Dedeyne en Jacques Buddaert. Tevens kwamen er enkele nieuwe bestuursleden (werkers) bij zoals Gilbert Deschepper, Luc Van Walleghem, Patrick en Michel Delaere.

Ondertussen werd een eerste houten kantine gebouwd en dit vooral door toedoen van André Vandaele en enkele vrijwilligers. 

Enkele jaren later was het bestuur genoodzaakt nog eens een wijziging te ondergaan (een klein “accident de parcours” tussen twee bestuursleden bracht het ontslag voort van onze penningmeester).De penningmeester werd schatbewaarder en Patrick Delaere werd secretaris. Doch na één jaar was er weer een herschikking noodzakelijk. De volgende bestuursploeg kwam te voorschijn :

 • Ere-voorzitter: Willem Lenaerts

 • Voorzitter: Joost Vanderschuere

 • Ondervoorzitter/secretaris: Jean-Pierre Van Eeghem

 • Schatbewaarder: Michel Declerck

 • Beheerders: Orsom Derudder - André Vandaele - Luc Van Walleghem - Jacques Buddaert - Patrick Delaere

Na het overlijden André Vandaele werd Gilbert Caenepeel beheerder. Hij werd later ook secretaris.

De start van een jeugdwerking

In 1992 werd door toedoen van Eddy Caenepeel en Patrick Delaere gestart met een jeugdwerking. Patrick Delaere werd jeugdcoördinator, later opgevolgd door Gilbert Caenepeel.

De recentere geschiedenis van 2000-nu moet nog uitgezocht en geschreven worden, maar we danken alvast de vele vrijwilligers en medewerkers van de laatste 20 jaar.

bottom of page