top of page

Aangifte van Sportongeval

Een ongelukkig duel, een verkeerde beweging: het overkomt de beste voetballers. Bij onze vereniging ben je er via de KBVB voor  verzekerd. Zo ga je te werk om een tussenkomst van de verzekeraar te bekomen.

  • Laat het medisch getuigschrift invullen door de dokter. Indien er kinesitherapie nodig zal zijn, laat dit dan zeker noteren!

  • Vul zoveel als mogelijk gegevens in op de zijde "Aangifte van het ongeval" en vergeet vooral niet de klever van je mutualiteit erop aan te brengen.

  • Onderteken het document op de daartoe voorziene plaats

  • Neem zelf een kopie van het ingevulde document.

  • Geef het ingevulde formulier zo gauw mogelijk binnen aan je trainer of een bestuurslid van KSKD (binnen de 7 dagen) zodat wij het kunnen bezorgen aan onze secretaris, je kan ook rechtstreeks met Francis contact opnemen via kskdhertsberge@gmail.com.

  • Laattijdige aangiften worden door de verzekering van de voetbalbond geweigerd!!

  • Indien er toch kinesitherapie zou nodig zijn en dit is niet genoteerd op het aangifteformulier, of je hebt bijkomende Kine nodig dan dien je dit VOORAF aan te vragen . Je bezorgt hiervoor een kopie van het voorschrift aan Francis (kskdhertsberge@gmail.com) die de aanvraag aan de verzekering zal doen.

  • De kinesitherapie zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming van je ontvangstbewijs staat.

  • Wanneer je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het secretariaat een ontvangstbewijs krijgen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig te bewaren tot je genezen bent en/of weer mag spelen. Bij genezing of herspelen laat je het voorziene vak door een dokter valideren.

bottom of page