top of page

Klacht formuleren

Als ouder/speler/vrijwilliger/supporter/… kunt u een klacht of probleem hebben. En dan is het belangrijk dat u met die klacht of probleem bij iemand terecht kunt.

Een klacht kan uit verschillende situaties voortkomen. Denk aan onvrede over het opleidingsplan, pesterijen of over andere zaken waarin de ouder/speler/vrijwilliger/supporter/… zich niet goed voelt.

KSKD Hertsberge neemt klachten/problemen altijd serieus, want het kan een aanwijzing zijn om de zorg of het beleid op bepaalde vlakken te verbeteren.

Het geniet de voorkeur de klacht/het probleem eerst voor te leggen aan de directe betrokkene, zoals een trainer of bestuurslid. Met die persoon wordt gekeken naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk is, kan dit worden voorgelegd aan de direct leidinggevende (jeugdcoordinator TVJO).

 

Wanneer er ook dan nog geen bevredigende oplossing komt, kan de klacht of het probleem worden voorgelegd aan het voltallige bestuur.

Tips bij het indienen van een klacht of probleem

• Zoek liever mondeling dan schriftelijk contact.

• Neem de tijd om uw klacht of uw probleem voor uzelf te formuleren.

• Voordat je iets zegt of typt, eerst tot 10 tellen.

• Wees altijd eerlijk. Beschrijf uw klacht of uw probleem zoals die echt is.

• Bewaar steeds uw kalmte.

bottom of page