top of page
jeugdspelers voetballers KSKD Hertsberge plezier

Algemene missie van de vereniging

 

KSKD Hertsberge wil binnen de gemeente en regio een belangrijke positie innemen op maatschappelijk én op sociaal vlak. Om die maatschappelijke en sociale rol naar behoren te vervullen, dragen we waarden als verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen en respect voor diversiteit bij KSKD hoog in het vaandel.

Om onze missie waar te maken, is het noodzakelijk dat onderstaande leefregels (‘TRAP’) worden nageleefd, zowel door de jongste jeugdspeler als door de voorzitter:

  1. Team: De voetbalsport is een teamsport. Daarom wordt er binnen onze vereniging gehandeld als één team. Niet alleen op het terrein maar ook ernaast. Het individu is ondergeschikt aan het team.

  2. Respect: We tonen respect voor iedereen van KSKD en voor iedereen waarmee we in contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

  3. Ambitie: We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. We houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief vlak.

  4. Progressie: KSKD bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken vooruitgang maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken.

 

Ook streeft KSKD naar een kwaliteitsvolle uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. Voorts wil KSKD een financieel gezond beleid voeren en haar goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen.

Algemene visie van de vereniging

Om onze missie te kunnen realiseren, zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing.

Alle leden binnen de vereniging moeten deze missie begrijpen, aanvaarden en toepassen.

KSKD streeft naar opbouwend, aanvallend en technisch verzorgd combinatievoetbal. Om dit te realiseren stemmen we onze opleidingsvisie af op de visie die Voetbal Vlaanderen voorschrijft maar uiteraard ook met ruimte voor eigen accenten.

De jeugdwerking is dus van enorm groot belang voor onze vereniging: zij vormt de basis, de hoeksteen van de club. Het uiteindelijke streefdoel van een degelijke jeugdopleiding is om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze ultieme droom is om met een A-team te spelen dat hoofdzakelijk is samengesteld uit spelers die (een groot deel van) hun jeugdopleiding bij ons kregen. Gezien we met ons A-team momenteel actief zijn in 4de provinciale lijkt dit voor ons geen utopie.

 

Missie voor de jeugdopleiding

De jeugdopleiding van KSKD Hertsberge wil iedereen die dit wenst de mogelijkheid bieden om zijn/haar lievelingssport –in dit geval voetbal- te ontdekken en te beoefenen in een aangename en familiale sfeer op gewestelijk niveau en dit volgens de voorschriften van Voetbal Vlaanderen.

Het is onze bedoeling om de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen: al spelend (FUN) het voetbalspelletje steeds beter onder de knie krijgen met het noodzakelijke vallen en (weer) opstaan. De nadruk wordt vooral gelegd op opleiding en beleving.

In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel mogelijk speelkansen. Elke speler moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het individu is binnen de jeugdwerking dus heel belangrijk maar we blijven ook waken over het teambelang.

Ons jeugdbeleid draait rond een 5-tal accenten:

  1. We willen een degelijke opleiding bieden aan uw kind(eren).

  2. We willen dit doen in een aangename omgeving. Het is van groot belang dat elk kind zich goed voelt bij ons. Deze beleving is van groot belang.

  3. Het benadrukken van discipline kan een speler nog beter maken dan hij al is. Duidelijke afspraken maken deel uit van een degelijke opvoeding.

  4. Fairplay en respect staan steeds voorop, ook tegenover tegenstanders en hun supporters en tegenover de wedstrijdleiding.

  5. Goede, correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen en met een positieve ingesteldheid van iedereen komen we al een heel eind.

Visie voor de jeugdopleiding

Hoofddoel is om jeugdspelers op te leiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers.

We spelen niet in functie van de eerste ploeg. We leiden op in functie van de eerste ploeg!

De totale jeugdwerking schaart zich volledig achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport.

Eveneens gaat de totale jeugdwerking de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur te laten spelen.

bottom of page