top of page

Missie

Onze vereniging wil mensen van jong tot oud lokaal en levensecht met elkaar (leren) verbinden. Voetbal is daarbij letterlijk en figuurlijk ons speelveld.

Lokaal verbinden betekent er zijn voor de mensen uit Hertsberge en omstreken, en hen de mogelijkheid geven om in de nabijheid van hun woonplaats het voetbal te kunnen beleven, als speler, als supporter of op nog een andere positieve, constructieve manier.

Levensecht (leren) verbinden betekent dat we de mensen een plaats geven om elkaar in het echt te ontmoeten. We omarmen als vereniging de digitale maatschappij en zien de troeven ervan in, ook voor onze eigen organisatie en communicatie, maar we willen de mensen toch vooral de gelegenheid bieden om zich in de echte wereld sociaal en cultureel te ontplooien. Het gaat dus niet alleen om verbinden, maar ook om leren verbinden door het verwerven van sociale vaardigheden, ongeacht leeftijd.

Voetbal als speelveld: We leren de mensen verbinden, en we laten ze dat doen via één van hun favoriete sporten. Voetbal is letterlijk ons speelveld want onze activiteiten gaan door op en rond het voetbalveld. Voetbal is ook figuurlijk ons speelveld, want het is via de beoefening en beleving van deze sport dat we mensen vaardigheden, normen en waarden voor het leven willen meegeven.

Visie (voor de toekomst)

Onze vereniging bestaat ondertussen meer dan 50 jaar en is een gevestigde waarde in het socio-cultureel en sportief landschap van de gemeente Oostkamp. Die positie willen we behouden door te blijven inzetten op:

- Een gezond sportief beleid, waarbij we de jongeren uit Hertsberge en omstreken zonder onderscheid elk jaar opnieuw de kans geven om het voetbal te ontdekken en zich hierin op een kwaliteitsvolle manier met behulp van onze coaches te vervolmaken. Volwassenen uit Hertsberge en omstreken willen we de kans geven om het voetbal in een vertrouwde omgeving te kunnen blijven beoefenen en te kunnen blijven beleven.

- Een gezond socio-cultureel beleid, waarbij we samen met onze leden, onze spelers, onze supporters en andere sympathisanten, via sportieve en extrasportieve activiteiten de komende jaren blijvend aan gemeenschapsvorming doen.

- Een gezond financieel beleid, waarbij we samen met onze sponsors blijven investeren in de zaken die onze leden ten goede komen (zoals degelijke accommodatie), zonder voor de leden onnodige financiële drempels te creëren.

Als lokale voetbalvereniging, die mensen lokaal wil verbinden, willen we actief zijn en blijven op provinciaal niveau (voor de volwassenen) en op gewestelijk niveau (voor de jeugd). We ambiëren geen doorstroming of overschakeling naar hogere niveaus en bijhorende reeksen.

We hebben daarentegen wel de ambitie om:

- een kwaliteitsvolle jeugdopleiding uit te bouwen die aandacht heeft voor elke speler, zodat elk van hen zijn (voetbal)talenten en vaardigheden – hoe bescheiden ook – verder kan ontwikkelen, en zodat elk van hen aan elke minuut voetbal plezier beleeft.

- een A-elftal uit te bouwen dat op provinciaal niveau succesvol is en dat bestaat uit spelers uit Hertsberge en omstreken, die bij voorkeur ook bij onze vereniging hun jeugdopleiding hebben gehad. Dit zorgt voor maximale verbinding met de (deel)gemeente Hertsberge. We bouwen aan dit team door jaar na jaar te investeren in de jeugdopleiding.

Waarden

De slogan van onze vereniging vat onze waarden samen en geeft aan hoe we sterk willen staan:  Together we stand tall!

Deze slogan is ook beeldspraak, en roept de gedachte op aan een dennenheem, begrip dat deel uitmaakt van de naam van onze vereniging.

De volgende waarden maken ons sterk: Samenhorigheid, Toegankelijkheid, Eerlijkheid, Respect en Kwaliteit.

We willen sterk zijn in Samenhorigheid
We begrijpen dat we samen meer kunnen dan alleen. We zetten ons als individu voor de groep in, omdat we weten dat een team, een vereniging en een gemeenschap enkel op die manier succesvol kunnen zijn. We weten dat we als team van elkaar afhankelijk zijn en tonen ons bereid om elkaar te helpen, ook wanneer dat betekent dat we iemands fout moeten herstellen. We maken ook naast het voetbalveld wel eens tijd voor elkaar.

We willen sterk zijn in Toegankelijkheid
Iedereen is welkom bij onze vereniging. Wij bieden zonder onderscheid (voetbal)activiteiten aan voor jong en oud, voor jongens en meisjes, van welke afkomst dan ook. Iedereen krijgt gelijke kansen op maat van zijn niveau en van haar talenten.

We willen sterk zijn in Eerlijkheid
We handelen en spelen volgens de regels, zowel op als naast het voetbalveld. We begrijpen dat tegenslag en verlies deel uitmaken van het leven en van het voetbal, en we zien hierin geen reden om de regels te overtreden en onze normen en waarden te verloochenen.

We willen sterk zijn in Respect
We eerbiedigen en waarderen iedereen, want we weten dat iedereen kwaliteiten en vaardigheden heeft. We begrijpen dat de inzet van iedere persoon – van terreinverzorger en kantine-uitbaatster tot scheidsrechter – een noodzakelijke voorwaarde is om plezier te kunnen beleven aan het voetbal. We kijken naar iedereen om, ook onze tegenstanders op het voetbalveld. We beschermen eenieders fysieke, psychische, sociale en seksuele integriteit.

We willen sterk zijn in Kwaliteit 
We tonen ambitie, ook al zijn we maar actief op lokaal en gewestelijk niveau. We streven naar uitmuntendheid op en naast het voetbalveld. We proberen maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van het voetbal(talent) in (West-)Vlaanderen. We doen dat door op gewestelijk niveau een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden. We doen dat voorts ook door volwassenen de mogelijkheid te geven om op het gepaste niveau, in een vertrouwde omgeving, en in de beste omstandigheden een leven lang te kunnen blijven voetballen.

bottom of page