top of page

Tijdens de wedstrijden en activiteiten verbonden aan KSKD Hertsberge worden soms foto’ en filmpjes gemaakt van groepsactiviteiten met kinderen en soms ook met ouders.

Ze worden gebruikt om
- De interne werking te ondersteunen (bv. interne vorming of reclame) en de kwaliteit te verbeteren.

- De werking aan ouders en geïnteresseerden te tonen via de lokale webpagina en/of sociale mediakanalen.

In het kader van de privacywetgeving, hebben we uw toestemming nodig om dit beeldmateriaal te maken en te gebruiken.

Via mailing vragen wij hierbij de toestemming dat er van uw kind(eren) foto’s genomen en/of gepubliceerd worden gedurende alle trainingen, wedstrijden of activiteiten verbonden aan KSKD Hertsberge.

Zonder tegenbericht geeft u ons de toestemming om het beeldmateriaal te maken en te gebruiken. Wie geen toestemming wil geven, vragen wij om dit aan ons te melden via kskdhertsberge@gmail.com. Deze toestemming kan op elk moment herzien worden. Zie je ondanks jouw toestemming toch een foto van verschijnen die je liever niet online ziet, aarzel niet om ons te contacteren. Je hebt steeds het recht om beeldmateriaal van je kind of van jezelf te laten verwijderen.

Privacyverklaring

bottom of page